Μενού Κλείσιμο

Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής: 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια ανθρωπιστικής βοήθειας

Του Κωνσταντίνου Μεταλλίδη, μέλους Δ.Σ.

Οι παλαιότεροι ενθυμούνται τον ιδρυτή της Αδελφότητάς μας Παντελή Μπάγια και το αείμνηστο ζεύγος ευεργετών Παναγιώτη και Έλλης Παπαδημητρακοπούλου να επιμελούνται δέματα αποτελούμενα από ανθρωπιστική βοήθεια και να τα αποστέλλουν στον εμπνευστή του έργου και πρωτοπόρο ιεραπόστολο π. Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο και στους διαδόχους του.

Στα γραφεία των «φίλων της Ουγκάντα» –αυτή ήταν η πρώτη ονομασία της αδελφότητάς μας– δημιουργήθηκε με τη χάρη του Θεού ένα ιερό «στέκι». Υπακούοντας στον ευαγγελικό λόγο «ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με» (Ματθ. 25:35-36), οι μακαριστοί αδερφοί και αδερφές ανταποκρίθηκαν έμπρακτα στις εκκλήσεις του πνευματικού τους πατέρα. Άλλοι προσέφεραν χρήσιμα είδη, άλλοι συσκεύαζαν και άλλοι απόστελλαν. Αρκετοί, ακόμη και ιεράρχες του παλαίφατου πατριαρχείου Αλεξανδρείας, διατηρούν με συγκίνηση και δέος την ανάμνηση να διακονούν ως νέοι παραπλεύρως του ευλογημένου ζεύγους Παπαδημητρακοπούλου και ταυτόχρονα να μυούνται στο έργο της ιεραποστολής.

Από εκείνη την ευλογημένη αρχή, η Αδελφότητά μας δεν σταμάτησε τις αποστολές δεμάτων, ή ακόμη και ολόκληρων παλετών, όποτε της ζητήθηκε. Πολλά από αυτά περιέκλειαν λειτουργικά σκευή, εκκλησιαστικά βιβλία και φάρμακα. Συν τοις άλλοις, εδώ και 17 χρόνια οι νέοι της Αδελφότητάς μας, εμπνεόμενοι από ανθρώπους με ιεραποστολικό ζήλο, δημιούργησαν και οργάνωσαν τις εγκαταστάσεις της αποθήκης της ιεραποστολής στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης ακολουθώντας την παράδοση των παλαιότερων μελών. Απ’ αρχής της λειτουργίας της αποθήκης έως σήμερα απεστάλησαν 108 containers συνολικού βάρους 2.300 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας (τρόφιμα, εκκλησιαστικά είδη, γραφική ύλη, φάρμακα, ρούχα, ιατρικός εξοπλισμός και έπιπλα).

Φυλάγοντας στο νου και στην καρδιά μου την προτροπή του Αποστόλου Παύλου στην Εκκλησία των Θεσσαλονικέων, την απευθύνω και στους νεωτέρους ως ιερά παρακαταθήκη και συμβουλή: «ἀδελφοί, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι’ ἐπιστολῆς ἡμῶν. Αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστὸς καὶ ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν, ὁ ἀγαπήσας ἡμᾶς καὶ δοὺς παράκλησιν αἰωνίαν καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν ἐν χάριτι, παρακαλέσαι ὑμῶν τὰς καρδίας καὶ στηρίξαι ὑμᾶς ἐν παντὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ ἀγαθῷ» (Β΄ Θεσσ. 2:15-17).

Πηγή: https://ierapostoles.gr

Κοινοποίηση άρθρου:
Κατηγορία: Ιεραποστολή, Ωφέλιμα

Σχετικά άρθρα