Μενού Κλείσιμο

Πρόεδρος «Νίκης» Δημήτριος Νατσιός: Δὲν μᾶς στηρίζουν οὔτε «Στοὲς» ὅπου πᾶνε κάποιοι ἄνθρωποι μὲ «ποδίτσες», οὔτε μᾶς στηρίζουν περίεργες «Λέσχες»! Μᾶς στηρίζουν Πνευματικοὶ πατέρες, μᾶς στηρίζουν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι!

Μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ σᾶς παρουσιάζουμε τὴν ἀποκλειστικὴ συνέντευξη ποὺ παραχώρησε στὸ «Ῥωμαίικο Ὁδοιπορικό», ὁ μάχιμος Δάσκαλος τοῦ Κιλκὶς καὶ Πρόεδρος τοῦ Δημοκρατικοῦ Πατριωτικοῦ Κινήματος «Νίκη» κ. Δημήτριος Νατσιός.
Ὁ κ. Νατσιὸς ἀνέφερε ὅτι ἡ «Νίκη» προέρχεται ἀπὸ τὰ σπλάχνα τοῦ λαοῦ. Ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ Φώτης Κόντογλου, εἴμαστε τὰ παιδιὰ τῆς πονεμένης Ῥωμηοσύνης. Πονεμένη Ῥωμηοσύνη εἶναι οἱ Ἕλληνες τῆς ἀξιοπρέπειας, τῆς ἐντιμότητας, τῆς ἐργατικότητας, τοῦ χιλιοτραγουδισμένου φιλότιμου, τῆς ἄδολης φιλοπατρίας καὶ κυρίως τῆς Πίστης στὸν Σωτήρα Χριστό. Αὐτὰ εἶναι τὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ διαφοροποιοῦν τὴν «Νίκη» ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα κόμματα. Γιατί τὰ στελέχη τῆς Νίκης… τὰ ζοῦν καὶ τὰ βιώνουν.

Στὴν συνέχεια, ὁ Πρόεδρος εξήγησε ὅτι τὶς τελευταῖες ἡμέρες ἀπὸ ζηλοφθονεία καὶ κακοήθεια, συκοφαντοῦν τὴν «Νίκη». Οὐδεὶς ἐπιχειρηματίας ἢ ἐφοπλιστὴς χρηματοδοτεῖ τὴν «Νίκη», οὔτε ὑπάρχει κάποια συγγένεια ἢ κουμπαριὰ μὲ στελέχη τῆς «Νέας Δημοκρατίας». Καμμία συνεργασία δὲν πρόκειται νὰ γίνει μὲ τὴν «Νέα Δημοκρατία», οὔτε μὲ ὅσα ἄλλα κόμματα κατέστρεψαν τὴν Πατρίδα μας.

Στὴν συνέχεια, ὁ κ. Νατσιός εἶπε ἐμφατικά, ἐξηγώντας γιὰ τὸν διχασμὸ ποὺ ὑπῆρξε τὰ τρία τελευταῖα χρόνια στὴν χώρα μας ἀπὸ τὸν Covid-19. Ἀπαντῶ μὲ τὴν φράση τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη «εἴμαστε Θεόφιλοι γιατί μόνο ὁ Θεὸς ἀγαπάει τὴν Ἑλλάδα». Κατὰ συνέπεια δὲν θὰ μποροῦσε ἡ «Νίκη» νὰ διχάσει τὸν λαό μας. Καταδικάσαμε ἀπερίφαστα τὶς ἀναστολὲς τῶν ὑγειονομικῶν. Ἡ «Νίκη» συνέδραμε ὅσο μποροῦσε τοὺς ὑγειονομικοὺς ποὺ ἦταν σὲ ἀναστολή, σεβόμενη καὶ τοὺς ὑγειονομικοὺς οἱ ὁποῖοι ἔκαναν τὸ ἐμβόλιο καὶ πρόσφεραν τὶς ὑπηρεσίες τους στὸν ἐμπερίστατο τότε ἑλληνικὸ λαό. Δὲν διχάζουμε λοιπὸν τοὺς Ἕλληνες. Καταδικάσαμε καὶ τὰ ἄθλια πρόστιμα ποὺ ἐπέβαλε ἡ Κυβέρνηση σὲ ἀνθρώπους ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν μνημονιακὴ φρίκη! Ἡ «Νίκη» εἶναι ἐνοποιὸς δύναμη! Πιστεύουμε στὸν Χριστὸ καὶ εἴμαστε μέλης τῆς Ἁγίας Του Ἐκκλησίας. Νὰ θυμίσω, τόνισε, ὅτι «τὸ τῆς Ἐκκλησίας ὄνομα οὐ χωρισμοῦ, ἀλλὰ ἑνώσεως καὶ ὁμονοίας ἐστι». Ὅσοι εἴμαστε μέλης τῆς Ἐκκλησίας, ὀφείλουμε νὰ ἔχουμε μπροστὰ μας τὴν ὁμόνοια καὶ τὴν ἕνωση τοῦ λαοῦ μας.

Ἀπὸ τὴν μέρα ποὺ θυμᾶμαι τὸν κόσμο, ἀνέφερε ὁ κ. Νατσιός, θυμᾶμαι τὴν μάνα μου νὰ μὲ παίρνει ἀγκαλιὰ καὶ νὰ μὲ πηγαίνει στὴν Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ μου καὶ νὰ μὲ κοινωνάει, ὅπως καὶ τὰ ἄλλα τρία ἀδέλφια μου. Λένε ὅτι μᾶς στηρίζουν Μοναστήρια καὶ Πνευματικοί. Αὐτὸ εἶναι τιμή μας καὶ καμάρι μας. Δὲν μᾶς στηρίζουν οὔτε «Στοὲς» ὅπου πᾶνε κάποιοι ἄνθρωποι μὲ «ποδίτσες», οὔτε μᾶς στηρίζουν περίεργες «Λέσχες»! Μᾶς στηρίζουν Πνευματικοὶ πατέρες, μᾶς στηρίζουν ἄνθρωποι Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι καὶ ἐπαναλαμβάνω, αὐτὸ εἶναι τιμὴ καὶ καμάρι γιὰ ᾿μᾶς γιατί κι ἐμεῖς ἀνήκουμε στὸ ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀνεμίζουμε στὴν «Νίκη» μία σημαία, πρόσθεσε, ἡ ὁποία ἔχει δύο ὀνόματα. Τὰ δύο μεγαλύτερα προβλήματα ποὺ ταλανίζουν σήμερα τὴν Ἑλλάδα μας ἔχουν δύο ὀνόματα: «Παιδεία» καὶ «παιδιά». Ἐννοώντας τὴν Παιδεία ποὺ κατήντησε σήμερα παιδομάζωμα.

Ἕνας λόγος ποὺ ἐπιστρατεύτηκα στὴν εὐγενικὴ καὶ τίμια προσπάθεια τῆς «Νίκης», συμπλήρωσε κλείνοντας ὁ Πρόεδρος κ. Νατσιός, εἶναι γιατί δὲν μπορῶ νὰ ἀνέχομαι ὡς Δάσκαλος, ποὺ ὁρκίστηκα νὰ ὑπηρετῶ τὸ Σύνταγμα, τὸ ὁποῖο ἔχει ὡς προμετωπίδα «Εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος», νὰ συκοφαντοῦνται καὶ ἡ Πίστη μας καὶ ἡ Πατρίδα μας καὶ ἡ Οἰκογένεια! Ἡ «Νίκη» ἔχει ὡς στόχο, ὡς σημαία της νὰ καθίσει πάλι στὸ βάθρο της ἡ Παιδεία καὶ ὁ ἀνθρωποποιὸς ρόλος της. Καὶ ἡ οἰκογένεια νὰ ξαναγίνει ἡ μεγάλη τοῦ Γένος σχολή.

Κοινοποίηση άρθρου:
Κατηγορία: Εθνικά Θέματα, Ωφέλιμα

Σχετικά άρθρα