Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Αρχιμ. Σάββας Αγιορείτης

Βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος είναι η θεωρία περί μετάδοσης μικροβίων μέσα στην Εκκλησία

Βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος είναι η θεωρία περί μετάδοσης μικροβίων μέσω α) της Θείας Κοινωνίας, του Αντίδωρου, Κολλύβων, Αρτοκλασίας, ή β) του ασπασμού των…