Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Βίοι Αγίων

Ο ΑΓΙΟΣ ΥΠΑΤΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΓΑΓΓΡΩΝ Ο αναδειχθείς σε φλογερό πρόμαχο της Ορθοδοξίας θαυματουργός και μαρτυρικός ιεράρχης των Γαγγρών της Παφλαγονίας

Μέσα στη σεπτή χορεία των τριακοσίων δέκα οκτώ πνευματοφόρων πατέρων που μετείχαν στη συνελθούσα το 325 στη Νίκαια της Βιθυνίας Α’  Οικουμενική Σύνοδο είναι και…

Αγία Ματρώνα η εν Θεσσαλονίκη (Εορτάζει στις 27 Μαρτίου εκάστου έτους)

Οὐκ ἄξιον λαθεῖν σε Μάρτυς Ματρῶνα, Κἂν ἔνδον εἱρκτῆς ἐκπνέῃς κεκρυμμένη. Εἰκάδι ἑβδομάτῃ θάνε Ματρῶνα ἑνὶ εἱρκτῇ. Η Οσία Ματρώνα έζησε στη Θεσσαλονίκη και συγκαταλέγεται…

Άγιος Ευθύμιος ο Πελοποννήσιος (Εορτάζει στις 22 Μαρτίου εκάστου έτους)

Bαΐα κρατών, ή δε σταυρόν παμμάκαρ, Eύθυμος Eυθύμιε, χωρείς προς ξίφος. Σταυρός βαΐα, και πόλου κληρουχία. Έπαθλα λαμπρά, Ευθύμιε σων πόνων. Εικάδι δευτερίη τον Ευθύμιον…

Αγία Ευδοκία η από Σαμαρειτών η Οσιομάρτυς (Εορτάζει στις 1 Μαρτίου εκάστου έτους)

Ἡ Σαμαρεῖτις οὐχ ὕδωρ Εὐδοκία, Ἀλλ’ αἷμα, Σῶτερ, ἐκ τραχήλου σοι φέρει. Μαρτίου ἀμφὶ πρώτῃ ἡ Εὐδοκία ξίφος ἔτλη. Η Αγία Ευδοκία γεννήθηκε στη Ηλιούπολη…

Άγιος Ταράσιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης (Εορτάζει στις 25 Φεβρουαρίου εκάστου έτους)

Ἄκλειστος ὅρμος Ταράσιον λαμβάνει, Κόσμου ταραχῆς, καὶ ζάλης σεσωσμένον. Εἰκάδι ἐκ ταράχοιο Ταράσιος ἔπτατο πέμπτῃ. Ο Άγιος Ταράσιος γεννήθηκε, ανατράφηκε και εκπαιδεύθηκε στην Κωνσταντινούπολη από…

Άγιος Πολύκαρπος Επίσκοπος Σμύρνης (Εορτάζει στις 23 Φεβρουαρίου εκάστου έτους)

Σοὶ Πολύκαρπος ὡλοκαυτώθη Λόγε, Καρπὸν πολὺν δοὺς ἐκ πυρὸς ξενοτρόπως. Εἰκάδι ἐν τριτάτῃ κατὰ φλὸξ Πολύκαρπον ἔκαυσεν. Ο Άγιος Πολύκαρπος γεννήθηκε περί το 80 μ.Χ.…

Αγία Φιλοθέη η Αθηναία, πρότυπο ασκητικής ζωής και φιλανθρωπίας (Εορτάζει στις 19 Φεβρουαρίου εκάστου έτους)

Στα χρόνια της τουρκοκρατίας και συγκεκριμένα το 1522, στην Αθήνα γεννήθηκε η αγία Φιλοθέη, η κατά κόσμο Ρεβούλα (Παρασκευούλα) Μπενιζέλου. Γόνος αρχοντικής βυζαντινής οικογένειας και…

Ανακομιδή του λειψάνου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Συναξαριστής Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου

Τω αυτώ μηνί ΚΖ΄, η ανακομιδή του λειψάνου του εν Aγίοις Πατρός ημών Ιωάννου Aρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου.   Νεκρός καθέζη ω Ιωάννη θρόνω, Aλλ’…

Ο άγιος Ξενοφών μετὰ της συμβίου του Μαρίας και των τέκνων τους Αρκαδίου και Ιωάννου (+ 26 Ιανουαρίου)

Ο Άγιος Ξενοφών ήταν πλούσιος ευγενής, αλλά και πολύ ευσεβής προς τον Θεό, που έζησε στα χρόνια του Αυτοκράτορα Ιουστιανιανού, στην Κωνσταντινούπολη. Είχε παντρευτεί την…