Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Γέροντας Αθανάσιος Μυτιληναίος

«Εάν φοβόμαστε,στη βασιλεία του Θεού δεν θα μπούμε» Γέροντας Αθανάσιος Μυτιληναίος

Απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα ομιλίας του Γέροντα Αθανάσιου Μυτιληναίου 6/12/81   … Αλλά είναι κάτι πιο σπουδαίο να αισθάνομαι προϊστάμενο το Θεό κι όχι αυτό τον προϊστάμενο…

Η ΕΥΓΕΝΕΙΑ – ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

Μεγάλο κεφάλαιο ἡ εὐγένεια γιά τόν πιστό ἄνθρωπο. Συνήθως ὅμως, ἡ συμπαθητική αὐτή ἀρετή τῆς εὐγενείας, μπαίνει ἀπό τούς πολλούς στό περιθώριο, καί θεωρεῖται μία…