Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης

Ἐπικήδειος στὸν μακαριστὸ καὶ ἅγιο Γέροντα Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνα

Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,  «Τελευτήσαντος ἀνδρός δικαίου  οὐκ ὄλλυται ἐλπίς»1,  «ἀνήρ δέ φρόνιμος ἡσυχίαν ἄγει»2, καί  «στόμα ταπεινῶν μελετᾷ σοφίαν»3.  Καί ἰδού, διά…