Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Πνευματική Ζωή

Αγία Ευδοκία η από Σαμαρειτών η Οσιομάρτυς (Εορτάζει στις 1 Μαρτίου εκάστου έτους)

Ἡ Σαμαρεῖτις οὐχ ὕδωρ Εὐδοκία, Ἀλλ’ αἷμα, Σῶτερ, ἐκ τραχήλου σοι φέρει. Μαρτίου ἀμφὶ πρώτῃ ἡ Εὐδοκία ξίφος ἔτλη. Η Αγία Ευδοκία γεννήθηκε στη Ηλιούπολη…

Έχει σημασία η ενδυμασία της γυναίκας στα πλαίσια του πνευματικού αγώνα για την σωτηρία της ψυχής της;

Η άποψη ότι το θέμα της αμφίεσης της γυναικός, μέσα στα πλαίσια του εκκλησιαστικού αγώνος και της σωτηρίας της ψυχής, δεν είναι και τόσο σημαντικό,…

Ο παλαιός και ο καινός άνθρωπος

(Απόστολος ΚΘ΄ Κυριακής) «…απεκδυσάμενοι τον παλαιόν άνθρωπον συν ταις πράξεσιν αυτού και ενδυσάμενοι τον νέον τον ανακαινούμενον εις επίγνωσιν κατ’ εικόνα του κτίσαντος αυτόν…» (Κολ.…

Άγιος Ταράσιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης (Εορτάζει στις 25 Φεβρουαρίου εκάστου έτους)

Ἄκλειστος ὅρμος Ταράσιον λαμβάνει, Κόσμου ταραχῆς, καὶ ζάλης σεσωσμένον. Εἰκάδι ἐκ ταράχοιο Ταράσιος ἔπτατο πέμπτῃ. Ο Άγιος Ταράσιος γεννήθηκε, ανατράφηκε και εκπαιδεύθηκε στην Κωνσταντινούπολη από…

«Η μεγάλη ευθύνη των Χριστιανών»

«Τον εαυτό μου βλάπτω!» Με την δικαιολογία αυτήν προσπαθούν πολλοί να δικαιολογήσουν την διαγωγή τους. Νομίζουν ότι, εάν ζουν χριστιανικώς ή αντιχριστιανικώς, αυτό είναι ζήτημα…

Σε τι βοηθάει η ανάγνωση του Ψαλτηρίου και σε τι βοηθάει η ανάγνωση του Ευαγγελίου;

Η ανάγνωση του Ψαλτηρίου δαμάζει τα πάθη και η ανάγνωση του Ευαγγελίου κατακαίει τα ζιζάνια των αμαρτιών μας, γιατί ο λόγος του Θεού είναι “πυρ…

Τριώδιο: η λειτουργική ναυαρχίδα της Εκκλησίας

Εισερχόμαστε στο Τριώδιο, την κατανυκτικότερη περίοδο του λειτουργικού χρόνου κατά την οποία ψάλλονται τροπάρια ύμνοι με πολύ δυνατό και βαθύ περιεχόμενο. Η υμνογραφία του Τριωδίου…

Τα λόγια του Χριστού στο κατά Ιωάννην κεφ. 8 (η΄) στίχοι 12-59 (ερμηνεία-ανάλυση περικοπής)

(Π.Ν. Τρεμπέλα, Υπόμνημα ερμηνευτικο στο κατά Ιωάννην στα νέα Ελληνικά!, Οι αριθμοί στις λέξεις του αρχαίου κειμένου παραπέμπουν στην αντίστοιχη ερμηνεία και ανάλυσή τους) Ιω.…