Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: π. Ανανίας Κουστένης

Ο Κύριος έχει πάλι τον τρόπο του να μας ξυπνήσει και να μας επαναφέρει

Bλέπομε τὴν παρέμβαση τοῦ Θεοῦ συχνὴ πυκνὴ στὸ Βυζάντιο. Γιατὶ μαζὶ μὲ τοὺς ἁμαρτωλοὺς εἴχαμε πολλοὺς καὶ μεγάλους ἁγίους καὶ ἐναρέτους. Τὰ σημειώνει αὐτὰ ὁ…