Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Ταπείνωση

Λύκοι βαρεῖς πολεμοῦν αὐτό τό ἔθνος, προσπαθοῦν νά μᾶς καταποντίσουν, νά μᾶς καταστρέψουν.

Που πάτε, Έλληνες; Γιατί δεν αισθανόμεθα το βάρος της αμαρτίας; Ὁ Θεός ἀποστρέφει τό πρόσωπό Του ἀπό τούς Ἕλληνας αὐτή τήν ὥρα. Θέλω νά πῶ…