Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Άγιοι

Αγία Ευδοκία η από Σαμαρειτών η Οσιομάρτυς (Εορτάζει στις 1 Μαρτίου εκάστου έτους)

Ἡ Σαμαρεῖτις οὐχ ὕδωρ Εὐδοκία, Ἀλλ’ αἷμα, Σῶτερ, ἐκ τραχήλου σοι φέρει. Μαρτίου ἀμφὶ πρώτῃ ἡ Εὐδοκία ξίφος ἔτλη. Η Αγία Ευδοκία γεννήθηκε στη Ηλιούπολη…

Ο παλαιός και ο καινός άνθρωπος

(Απόστολος ΚΘ΄ Κυριακής) «…απεκδυσάμενοι τον παλαιόν άνθρωπον συν ταις πράξεσιν αυτού και ενδυσάμενοι τον νέον τον ανακαινούμενον εις επίγνωσιν κατ’ εικόνα του κτίσαντος αυτόν…» (Κολ.…

Άγιος Ταράσιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης (Εορτάζει στις 25 Φεβρουαρίου εκάστου έτους)

Ἄκλειστος ὅρμος Ταράσιον λαμβάνει, Κόσμου ταραχῆς, καὶ ζάλης σεσωσμένον. Εἰκάδι ἐκ ταράχοιο Ταράσιος ἔπτατο πέμπτῃ. Ο Άγιος Ταράσιος γεννήθηκε, ανατράφηκε και εκπαιδεύθηκε στην Κωνσταντινούπολη από…

«Ο Αντίχριστος θα πάρει την καθέδρα της υγείας και θα κάνει τα φάρμακα δηλητήρια» ~ Π. Σάββας Αχιλλέως

«Ο Αντίχριστος θα πάρει την καθέδρα της υγείας και θα κάνει τα φάρμακα δηλητήρια». Όσοι δεν εμβολιάζονται θα απομονώνονται… Ακούστε τον προφητικό λόγο του μακαριστού…

Σε τι βοηθάει η ανάγνωση του Ψαλτηρίου και σε τι βοηθάει η ανάγνωση του Ευαγγελίου;

Η ανάγνωση του Ψαλτηρίου δαμάζει τα πάθη και η ανάγνωση του Ευαγγελίου κατακαίει τα ζιζάνια των αμαρτιών μας, γιατί ο λόγος του Θεού είναι “πυρ…

Άγιος Πολύκαρπος Επίσκοπος Σμύρνης (Εορτάζει στις 23 Φεβρουαρίου εκάστου έτους)

Σοὶ Πολύκαρπος ὡλοκαυτώθη Λόγε, Καρπὸν πολὺν δοὺς ἐκ πυρὸς ξενοτρόπως. Εἰκάδι ἐν τριτάτῃ κατὰ φλὸξ Πολύκαρπον ἔκαυσεν. Ο Άγιος Πολύκαρπος γεννήθηκε περί το 80 μ.Χ.…