Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Άγιος Ισαάκ ο Σύρος

Ψήγματα Χρυσού από τους Ασκητικούς Λόγους του Αββά Ισαάκ του Σύρου (Μελέτημα 17ον & 18ον)

ΜΕΛΕΤΗΜΑ 17ον Όταν ησυχάζοντας και αγρυπνώντας μελετώ τις Θείες Γραφές, τότε τα μάτια μου γίνονται δύο βρύσες δακρύων!… Η τελεία μετάνοια βρίσκεται στην απόκτηση της…

Ψήγματα Χρυσού από τους Ασκητικούς Λόγους του Αββά Ισαάκ του Σύρου (Μελέτημα 15ον & 16ον)

ΜΕΛΕΤΗΜΑ 15ον Η φιλανθρωπία του Θεού είναι ανάλογη με τη σκληρότητα των θλίψεων, που επιτρέπει η αγαθότης Του. Όταν δέ μένεις απαθής στις θλίψεις, ζει…

Ψήγματα Χρυσού από τους Ασκητικούς Λόγους του Αββά Ισαάκ του Σύρου (Μελέτημα 11ον & 12ον)

ΜΕΛΕΤΗΜΑ 11ον Μη θέλεις να κρατείς ανέμους στην παλάμη σου, δηλαδή πίστη χωρίς έργα. Μη πλανάσαι: Ο κόπος για το Θεό και ο ιδρώτας της…

Ψήγματα Χρυσού από τους Ασκητικούς Λόγους του Αββά Ισαάκ του Σύρου (Μελέτημα 9ον & 10ον)

ΜΕΛΕΤΗΜΑ 9ον Κάθε αρετή, που γίνεται με ανάπαυση, είναι κατηγορημένη, διότι ο Άγιος Μάρκος ο μοναχός λέγει: “πάσα αρετή ονομάζεται σταυρός, όταν εκτελείται κατά την…

Ψήγματα Χρυσού από τους Ασκητικούς Λόγους του Αββά Ισαάκ του Σύρου (Μελέτημα 7ον & 8ον)

ΜΕΛΕΤΗΜΑ 7ον Ο πολυμέριμνος και πολυπράγμων δεν μπορεί να γίνει πράος και ησύχιος, διότι χωρίς την αδιάλειπτο προσευχή δεν μπορείς να πλησιάσεις το Θεό!… Οι…

Ψήγματα Χρυσού από τους Ασκητικούς Λόγους του Αββά Ισαάκ του Σύρου (Μελέτημα 5ον & 6ον)

ΜΕΛΕΤΗΜΑ 5ον Συναστρέφου τους ταπεινούς, που και η θέα και η διδασκαλία τους είναι ωφέλιμες. Μη χλευάσεις μυσαρόν, ούτε ν’ αηδιάσεις όσους έχουν πληγές. Τίμησε…

Ψήγματα Χρυσού από τους Ασκητικούς Λόγους του Αββά Ισαάκ του Σύρου (Μελέτημα 3ον & 4ον)

ΜΕΛΕΤΗΜΑ 3ον Οι άνθρωποι μισούν τη φτώχεια, ο δε Θεός την υπερήφανη ψυχή. Στους ανθρώπους είναι τίμιος ο πλούτος, εις δε τον Θεόν η ταπεινωμένη…

Ψήγματα Χρυσού από τους Ασκητικούς Λόγους του Αββά Ισαάκ του Σύρου (Μελέτημα 1ον & 2ον))

ΜΕΛΕΤΗΜΑ 1ον Ο φόβος του Θεού είναι η αρχή της αρετής, που γεννάται από την πίστη και σπέρνεται στην καρδιά, που καταγίνεται στα της σωτηρίας…

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ~ Άγιος Ισαάκ ο Σύρος

Ερώτηση. Με πόσους και ποιους τρόπους επιτυγχάνει ή ανθρωπινή φύσις την θέα της φύσεως των ασώματων; Απόκριση. Κατά τρεις τρόπους υποπίπτει στην ανθρώπινη αίσθηση ή…