Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Εισαγωγή στην ορθόδοξη θεία λατρεία

Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Λατρεία ~ Οι Ώρες (Τρίτο μέρος)

5.-Οι Ώρες. Είναι τέσσερις σύντομες ακολουθίες, οι οποίες ονομάζονται Πρώτη, Τρίτη, Έκτη και Ενάτη και αντιστοιχούν στις ώρες 1η, 3η 6η και 9η της ημέρας…

Οι ακολουθίες του νυχθημέρου (Δεύτερο μέρος)

Ακολουθίες του νυχθημέρου ονομάζονται οι ακολουθίες, οι οποίες τελούνται κατά τη διάρκεια κάθε εκκλησιαστικής ημέρας. Η εκκλησιαστική ημέρα αρχίζει από τη δύση του ηλίου, γιατί…

Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία (Πρώτο μέρος)

Για την καλύτερη συμμετοχή μας στη θεία λατρεία είναι χρήσιμο να έχουμε στοιχειώδεις γνώσεις σχετικά με τις εορτές, τις ιερές ακολουθίες, τους ύμνους και τα…