Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Τα λειτουργικά των Κυριακών και των μεγάλων εορτών

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΩΡΑ ΠΡΩΤΗ Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως, λέγομεν. Βασιλεῦ οὐράνιε…, Τρισάγιον, Παναγία Τριάς…, Πάτερ ἡμῶν…, Ὅτι σοῦ ἐστιν…, Κύριε ἐλέησον, ιβ’.  Δόξα πατρὶ… Καὶ νῦν… Δεῦτε, προσκυνήσωμεν…

Ἡ λειτουργικὴ πράξη τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Κυριακὴ πρὸ τῶν Χριστουγέννων Ὁ ἑορτασμὸς τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων ξεκινᾷ στὴν οὐσία ἀπὸ τὴν «Κυριακὴ πρὸ τῶν Χριστουγέννων». Εἶναι ἡ Κυριακὴ κατὰ τὴν ὁποία,…

Ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος θαύματος ἐν Κολασσαῖς, ἤτοι ἐν Χώναις, παρὰ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ

Τῌ ΣΤ’ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος θαύματος ἐν Κολασσαῖς, ἤτοι ἐν Χώναις, παρὰ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. ΤΡΙΤΗ Γ΄ ΗΧΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Εὐλογητὸς…

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

EΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Μετὰ τὸν Προοιμιακόν, εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ι’, καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Ἰδιόμελα γ’, πρὸς Ἦχον α’, δευτεροῦντες τὸ α’.…

Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΤΗΣ ς’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Προοιμιακός Εις το Κύριε εκέκραξα ιστώμεν στίχους στ΄ Στιχηρὰ ἰδιόμελα Ἦχος πλ. β’ Ὁ Κύριος ἀνελήφθη…

Κυριακή του παραλύτου

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Χριστός Ανέστη τρις Προοιμιακός Εις το Κύριε εκέκραξα στίχους ι΄ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου Ἦχος γ΄ Στίχ. α´. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν…

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ-Τυπικό των ακολουθιών

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Χριστός Ανέστη τρις Προοιμιακός Εις το Κύριε εκέκραξα στίχους ι΄ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου Ἦχος β΄ Στίχ. α´. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν…

Κυριακή Ε΄Νηστειών – Ο Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας

Μαρίας Οσίας της Αιγυπτίας Ήχος Α΄ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Προοιμιακός Εις το Κύριε εκέκραξα ιστώμεν στίχους ι΄ Αναστάσιμα 4 και της εορτής 3 εις 6…

Κυριακή Δ΄Νηστειών

Οσίου Ιωάννου της Κλίμακος, Κυρίλλου Ιεροσολύμων, Τροφίμου και Ευκαρπίωνος μαρτύρων Ήχος πλ. δ΄ Εωθινόν Η΄ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Προοιμιακός Εις το Κύριε εκέκραξα ιστώμεν στίχους…

Κυριακή Γ΄Νηστειών της Σταυροπροσκυνήσεως

Σωφρονίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, Πιονιοί, Τροφίμου και Θαλλού των μαρτύρων, Θεοδώρας οσίας βασιλίσσης Άρτης Ήχος βαρύς εωθινόν ζ΄ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Προοιμιακός Εις το Κύριε εκέκραξα…