Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Τα λειτουργικά των Κυριακών και των μεγάλων εορτών

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

EΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Μετὰ τὸν Προοιμιακόν, εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ι’, καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Ἰδιόμελα γ’, πρὸς Ἦχον α’, δευτεροῦντες τὸ α’.…

Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΤΗΣ ς’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Προοιμιακός Εις το Κύριε εκέκραξα ιστώμεν στίχους στ΄ Στιχηρὰ ἰδιόμελα Ἦχος πλ. β’ Ὁ Κύριος ἀνελήφθη…

Κυριακή του παραλύτου

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Χριστός Ανέστη τρις Προοιμιακός Εις το Κύριε εκέκραξα στίχους ι΄ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου Ἦχος γ΄ Στίχ. α´. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν…

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ-Τυπικό των ακολουθιών

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Χριστός Ανέστη τρις Προοιμιακός Εις το Κύριε εκέκραξα στίχους ι΄ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου Ἦχος β΄ Στίχ. α´. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν…

Κυριακή Ε΄Νηστειών – Ο Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας

Μαρίας Οσίας της Αιγυπτίας Ήχος Α΄ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Προοιμιακός Εις το Κύριε εκέκραξα ιστώμεν στίχους ι΄ Αναστάσιμα 4 και της εορτής 3 εις 6…

Κυριακή Δ΄Νηστειών

Οσίου Ιωάννου της Κλίμακος, Κυρίλλου Ιεροσολύμων, Τροφίμου και Ευκαρπίωνος μαρτύρων Ήχος πλ. δ΄ Εωθινόν Η΄ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Προοιμιακός Εις το Κύριε εκέκραξα ιστώμεν στίχους…

Κυριακή Γ΄Νηστειών της Σταυροπροσκυνήσεως

Σωφρονίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, Πιονιοί, Τροφίμου και Θαλλού των μαρτύρων, Θεοδώρας οσίας βασιλίσσης Άρτης Ήχος βαρύς εωθινόν ζ΄ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Προοιμιακός Εις το Κύριε εκέκραξα…

Κυριακή Α΄Νηστειών (της Ορθοδοξίας)Ανάμνησις της αναστηλώσεως των ιερών εικόνων

Ταρασίου Κωνσταντινουπόλεως, Ρηγίνου, ιερομάρτυρος, επισκόπου Σκοπέλου Αλεξάνδρου μάρτυρος του εν Θράκη Ήχος πλ.Α΄ εωθινόν ε΄ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Προοιμιακός Εις το Κύριε εκέκραξα ιστώμεν στίχους…

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ [ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ] ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Τὸ πρωτότυπο κείμενο μὲ νεοελληνικὴ ἀπόδοση τοῦ θεολόγου Εὐαγγέλου Γ. Καρακοβούνη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος, οἱ τόσο δημοφιλεῖς «Χαιρετισμοὶ» στὴν Παναγία, εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ…

Κυριακή της Τυρινής

Ανάμνησις της από του Παραδείσου εξορίας του πρωτοπλάστου Αδάμ, Λέοντος Πάπα Ρώμης, Αγαπητού Ήχος δ΄εωθινόν δ΄ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Προοιμιακός Εις το Κύριε εκέκραξα ιστώμεν…