Μενού Κλείσιμο

Ομιλία στην Πεντηκοστή

«…Σαν περιστέρι είχε κατεβεί το Άγιο Πνεύμα επάνω στον Κύριο κατά τη βάπτισή του. Τώρα παρουσιάζεται σαν άνεμος και φωτιά. Δεν είναι υλικό στοιχείο το Άγιο Πνεύμα ούτε οι ενέργειές του είναι υλικές. Επειδή όμως είναι αδύνατο σε μας να εννοήσουμε τα πνευματικά χωρίς υλικές εικόνες, γι’ αυτό και οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος παίρνουν υλική μορφή.

Παρουσιάζεται λοιπόν το Άγιο Πνεύμα εν πρώτοις ως άνεμος. Ο άνεμος είναι άλλοτε αύρα λεπτή και άλλοτε σφοδρή καταιγίδα. Η αύρα δροσίζει, ενώ η καταιγίδα καταστρέφει. Και το Άγιο Πνεύμα δροσίζει σαν αύρα τις ψυχές, παρηγορεί και ανακουφίζει, στηρίζει και ενδυναμώνει, αναγεννά με τα μυστήρια, εμπνέει σκέψεις άγιες και αποφάσεις ορθές. Στις περιπτώσεις αυτές μοιάζει με «φωνήν αύρας λεπτής» (Γ΄Βασ. ιθ΄12). Άλλοτε όμως έρχεται ως «πνοή βιαία», που συντρίβει τον εγωισμό, την σκληρότητα της καρδιάς, την αμετανοησία και την πώρωση και οδηγεί στη μετάνοια, στην πίστη, στη διόρθωση. Συντρίβει ακόμη και εκριζώνει οριστικά και παραδειγματικά εκείνον που επιμένει στην αμαρτία και την αμετανοησία.

Αλλά το Πνεύμα παρουσιάσθηκε και ως πυρ, ως φωτιά. Η φωτιά φωτίζει, θερμαίνει και καθαρίζει. Αλλά και το Άγιο Πνεύμα έχει τις τρεις αυτές ενέργειες. Εν πρώτοις φωτίζει τον νου, αποκαλύπτει τα νοήματα του λόγου του Θεού και βοηθεί στην κατανόηση ουρανίων μυστηρίων. «Ο Παράκλητος οδηγήσει υμάς εις πάσαν την αλήθειαν» είχε προείπει ο Κύριος (Ιω. ιστ΄13). Μας διδάσκει ακόμη πώς να προσευχόμαστε. «Το γαρ τι προσευξώμεθα καθ’ ό δεί ουκ οίδαμεν, αλλ’ αυτό το Πνεύμα υπερεντυγχάνει υπέρ υμών (Ρωμ.η΄26). Δεύτερον το Πνεύμα θερμαίνει, ανάβει και ενισχύει μέσα μας την πίστη, την αγάπη προς τον Θεό, τον ζήλο για τη δόξα του ονόματός του. Διώχνει τον φόβο και τη δειλία και κάνει τις ψυχές ανδρείες για το όνομα του Κυρίου. Τρίτον το Πνεύμα καθαρίζει, απαλλάσσει τις ψυχές μας από τα ανθρώπινα και γήινα στοιχεία, κατακαίει πάθη, κακίες, ελαττώματα, και κάνει την ψυχή χρυσάφι καθαρό ενώπιον του Θεού απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη και σκουριά.

Όλες αυτές τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος δέχθηκαν οι απόστολοι την ημέρα εκείνη της Πεντηκοστής. Και όχι μόνο οι απόστολοι, αλλά και όλοι, όσοι ήταν συγκεντρωμένοι στο υπερώο. «Επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου». Το άπαντες περιλαμβάνει όχι μόνο τους τότε Χριστιανούς, αλλά και τους μετέπειτα. Γιατί αφού καταπέμφθηκαν μια φορά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, μεταδίδονται σε όλους τους πιστεύοντας. Και σ’ εμάς μεταδόθηκαν με το μυστήριο του Χρίσματος, κατά το οποίο ο ιερεύς λέει: «Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος Αγίου». Σ’ εμάς απόκειται να μη διώξουμε με τη διαγωγή μας το Άγιο Πνεύμα, αλλά να αξιοποιούμε τα χαρίσματά του και να ελκύουμε όλο και περισσότερο τη χάρη του σε όλη τη ζωή μας».

 

Απόσπασμα από ομιλία στην Πεντηκοστή π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη (από το βιβλίο Ομιλίες στις Πράξεις των Αποστόλων-Εκδόσεις ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ)

Κοινοποίηση άρθρου:
Κατηγορία: Το νόημα των εορτών

Σχετικά άρθρα