Μενού Κλείσιμο

Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης: Ἄρνησις Θεοῦ τὸ ἀποκύημα τοῦ ὑπερηφάνου λογικοῦ

«Στὶς ἡμέρες μας, οἱ γραμματισμένοι ἄνθρωποι ὑψώνουν ἕνα πελώριο εἴδωλο καὶ προστάζουν ὅλους νὰ τὸ λατρεύουν, λατρεύοντάς το κι οἱ ἴδιοι. Αὐτὸ τὸ εἴδωλο εἶναι ἡ φιλολογία τῆς Ἀρνήσεως, τὸ ἀποκύημα τοῦ ἀπίστου καὶ ὑπερηφάνου λογικοῦ. Ὁ Ἀρχέκακος σοφίσθηκε ἕνα νέο εἶδος εἰδωλολατρίας μέσα στοὺς κόλπους τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, μιᾶς εἰδωλολατρίας λεπτεπιλέπτου, ποὺ ἀνταποκρίνεται στὶς πνευματικὲς ροπὲς τοῦ αἰῶνος. Τί δύναμι ἔχει ὁ Σατανᾶς! Πῶς κατορθώνει νὰ ξεστρατίζη τὴν φτωχὴ ἀνθρωπότητα ἀπὸ τὴν ἁγνή πίστι τοῦ Χριστοῦ! Μὲ τί ἐπιδεξιότητα ὁδηγεῖ τοὺς ἀνθρώπους στὸν Ἅδη, ἀφήνοντάς τους νὰ νομίζουν ὅτι βαδίζουν πρὸς τὴν ἀλήθεια! Θεέ μου! Μᾶς ἐξοντώνει μὲ μέσον τὴν ἴδια τὴν διάνοιά μας, ποὺ τὴν ἔκτισες γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγῆ σὲ σένα, τὸν αἰώνιο, τὸν ζῶντα Θεό. Μᾶς βυθίζει στὰ δικά του βρομερὰ νερά, στερῶντας μας τὸ ΄΄ὕδωρ τὸ ζῶν΄΄ τοῦ Λόγου σου. Καὶ πίνουμε, πίνουμε ἀπ’ αὐτὰ τὰ ὕδατα τοῦ θανάτου, χωρὶς νὰ ὑποπτευώμεθα τὴν καταστροφή μας!..».

Κοινοποίηση άρθρου:
Κατηγορία: Άγιοι, Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, Νέα, Ομολογία Πίστεως, Περί θλίψεων, Περί μετανοίας, Πνευματική Ζωή

Σχετικά άρθρα