Μενού Κλείσιμο

Τιμούμε σήμερα τη μνήμη του Αγίου ενδόξου Αποστόλου & Ευαγγελιστού Λουκά του ιατρού και αγαπητού (ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ Δ´ 14)

Πώς νά σέ ὁνομάσω Ἀπόστολε; Οὐρανόν, γιατί μᾶς περιγράφεις τήν δόξα Τοῦ Θεοῦ; Ἀστραπή, γιατί καταυγάζεις τόν κόσμο μέ οὐράνιο φῶς; Σύννεφο, πού μᾶς περιβρέχεις μέ θεῖα δώρα; Βασιλικό ποτήρι, γιατί πηγάζεις γιά μᾶς τό θεῖο κρασί τῆς σοφίας Τοῦ Θεοῦ πού εὐφραίνει τίς καρδιές μας; Σέ παρακαλοῦμε, ἱκέτευε τόν Θεό μας νά μᾶς ἐλεεῖ καί νά σώσει τίς ψυχές μας.

Μέ τί νά σέ παρομοιάσω Θεόληπτε; Μέ τό ποτάμι πού φθάνει σέ μάς ἀπό τό Παράδεισο; Μέ τήν κιβωτό τῆς διαθήκης τήν ὁποῖα συνῆψε μαζί μας ὁ Χριστός; Μέ λαμπρό ἀστέρι πού ἂστραψε τό νοητόν φῶς; Μέ λυχνία πού φωτίζει τήν Ἐκκλη-σία; Μέ ἂρτον ζωῆς; Μέ θεῖο τραπέζι στρωμένο μέ τροφή ἀθανασίας; Μέ ποτήρι γεμάτο θεῖο ποτό; Σέ παρακαλοῦμε, ἱκέτευε τόν Θεό μας νά μᾶς ἐλεεῖ καί νά σώσει τίς ψυχές μας.

Τόν ἃγιον Λουκᾶ τον θεοφώτιστο καί συνταξιδιώτη τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τόν θεό-πνευστο συγγραφέα τοῦ τρίτου Εὐαγγελίου, ἀς τιμήσωμε οἱ πιστοί με ὑμνους ὡς ἂξιο ἐργάτη τοῦ Χριστοῦ. Γιατί ἀφοῦ φωτίστηκε ὁ ἲδιος ἀπό τη χάρη τοῦ Θεοῦ, μετέδωσε το φώς αὐτό στο κόσμο, γράφοντας τις θαυμάσιες παραβολές καί διηγούμενος σ’ ἐμᾶς την συγκρότηση τῆς ἐκκλησίας μέ την ἒλευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς.

Ἱερομύστα Λουκᾶ, ἀνεδείχθηκες καί σοφός θεραπευτής και θαυμάσιος ζωγράφος τῆς Παναγίας μας. Διότι γράφοντας με τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος φωτισμένα κείμενα, μας βοήθησες να κατανοήσουμε ὃσο μποροῦμε τη μεγάλη συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ και τήν παρουσία τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ ἀνάμεσά μας. Γι’ αὐτό σε παρακαλοῦμε, μεσίτευσε γιά τήν σωτηρία μας. Αμήν.

Κοινοποίηση άρθρου:
Κατηγορία: Άγιοι, Νέα

Σχετικά άρθρα