Μενού Κλείσιμο

Εορτή της Πεντηκοστής – του Αγίου Πνεύματος

Δετε λαο, τν τρισυπστατον Θετητα προσκυνσωμεν, Υἱὸν ν τ Πατρ,  σν γίῳ Πνεματι· Πατρ γρ χρνως γννησεν Υἱόν, συναδιον κα σνθρονον, κα Πνεμα γιον ν ν τ Πατρ, σν Υἱῷ δοξαζμενον, μα δναμις, μα οσα, μα Θετης, ν προσκυνοντες πντες λγομεν·  Άγιος Θες, τ πντα δημιουργσας δι’ Υο, συνεργίᾳ το γου Πνεματος, γιος σχυρς, δι’ ο τν Πατρα γνκαμεν, κα τ Πνεμα τ γιον πεδμησεν ν κσμ, γιος θνατος, τ Παρκλητον Πνεμα, τ κ Πατρς κπορευμενον, κα ν Υἱῷ ναπαυμενον, Τρις γα, δξα σοι.

Ελάτε λαοί, ας προσκυνήσουμε την τρισυπόστατη Θεότητα, τον Υιό που βρίσκεται μέσα στον Πατέρα, μαζί με το Άγιον Πνεύμα. Ο Πατέρας εγέννησε τον Υιόν πριν να υπάρξει ο χρόνος κι από την πρώτη αρχή συνυπάρχει με Αυτόν και είναι σύνθρονος. Και το Πνεύμα το Άγιον ήταν πάντοτε μέσα στον Πατέρα και δοξάζεται μαζί με τον Υιό και είναι και τα τρία μαζί, μία δύναμις, μία ουσία, μία θεότης, την οποία όλοι προσκυνούμε και λέγουμε: Άγιος είναι ο Θεός, ο οποίος διά του Υιού εδημιούργησε τα πάντα με την συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Άγιος και ισχυρός είναι ο Υιός διά του οποίου εγνωρίσαμε τον Πατέρα και το Άγιον Πνεύμα ήλθε και εγκαταστάθηκε στον κόσμο. Άγιος είναι και αθάνατος, το Παράκλητον Πνεύμα, που εκπορεύεται από τον Πατέρα και αναπαύεται στον Υιό, Αγία Τριάδα, δόξα σοι.

Γλσσαι ποτ συνεχθησαν, δι τν τλμαν τς πυργοποιας, γλσσαι δ νν σοφσθησαν, δι τν δξαν τς θεογνωσας. κε κατεδκασε Θες τος σεβες τ πτασματι, νταθα φτισε Χριστς τος λιες τ Πνεματι. Ττε κατειργσθη φωνα, πρς τιμωραν, ρτι καινουργεται συμφωνα, πρς σωτηραν τν ψυχν μν.

Κάποτε συγχύσθηκαν οι γλώσσες, εξαιτίας της αλαζονικής τόλμης εκείνων που έχτιζαν τον πύργο (της Βαβέλ), τώρα όμως οι γλώσσες απέκτησαν σοφία, εξαιτίας του θείου φωτισμού. Εκεί κατεδίκασεν ο Θεός αυτούς που με ασέβεια διέπρατταν ατοπήματα, εδώ εφώτισε ο Χριστός με το Άγιο Πνεύμα του τους αλιείς. Τότε τους επεβλήθη η αφωνία ως τιμωρία, τώρα ετοιμάζεται μια καινούργια συμφωνία προς σωτηρίαν των ψυχών μας.

Ελογητς ε, Χριστ Θες μν, πανσφους τος λιες ναδεξας, καταπμψας ατος τ Πνεμα τ γιον, κα δι’ ατν τν οκουμνην σαγηνεσας, φιλνθρωπε, δξα σοι.

Ας είσαι ευλογημένος, Χριστέ Θεέ μας, Εσύ που τους ψαράδες έκαμες πανσόφους στέλνοντάς τους το Άγιο Πνεύμα και μ’ αυτούς όλη την οικουμένη σαγήνευσες, φιλάνθρωπε! Δόξα σε Σένα.

 Παρδοξα σμερον εδον τ θνη πντα ν πλει Δαυδ, τε τ Πνεμα κατλθε τ γιον ν πυρναις γλσσαις, καθς θεηγρος Λουκς πεφθγξατο. Φησ γρ· Συνηγμνων τν Μαθητν το Χριστο, γνετο χος καθπερ φερομνης βιαας πνος, κα πλρωσε τν οκον, ο σαν καθμενοι, κα πντες ρξαντο φθγγεσθαι, ξνοις ῥήμασι, ξνοις δγμασι, ξνοις διδγμασι, τς γας Τριδος.

Παράδοξα πράγματα είδαν σήμερα όλα τα έθνη στην πόλη του Δαυίδ, όταν το Πνεύμα το Άγιο με πύρινες γλώσσες κατέβηκε, όπως μας το περιγράφει ο θεολάλητος Λουκάς (στις Πράξεις των Αποστόλων). Λέγει δηλαδή: Καθώς ήσαν συγκεντρωμένοι οι μαθητές του Χριστού ακούστηκε ήχος δυνατός σαν βίαιη πνοή ανέμου και γέμισε η οικία όπου βρίσκονταν και τότε όλοι άρχισαν να λαλούν παράξενα λόγια, παράξενα δόγματα, παράξενες διδασκαλίες, όπως τους φώτιζε η Αγία Τριάδα.

Τ Πνεμα τ γιον, ν μν ε, κα στι κα σται, οτε ρξμενον, οτε παυσμενον, λλ’ ε Πατρ κα Υἱῷ συντεταγμνον, κα συναριθμομενον, ζω, κα ζωοποιον, φς, κα φωτς χορηγν, ατγαθον, κα πηγ γαθτητος· δι’ ο Πατρ γνωρζεται, κα Υἱὸς δοξζεται, κα παρ πντων γινσκεται, μα δναμις, μα σνταξις, μα προσκνησις, τς γας Τριδος.

Το Πνεύμα το Άγιον πάντοτε υπήρχε και υπάρχει και θα υπάρχει, δεν έλαβε αρχήν κάποια χρονική στιγμή, ούτε κάποτε θα παύσει να υπάρχει, αλλά πάντοτε συντάσσεται και συναριθμείται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό, είναι ζωή και χαρίζει ζωή, είναι φως και χορηγός φωτός, έχει μέσα του το αγαθόν, είναι η πηγή της αγαθότητας. Διά του Αγίου Πνεύματος γίνεται σε μας γνωστός ο Πατέρας και δοξάζεται ο Υιός, και από όλους αναγνωρίζεται μία ενιαία δύναμη, μία ενότητα, μία προσκύνηση της Αγίας Τριάδας.

Τ Πνεμα τ γιον, φς, κα ζω, κα ζσα πηγ νοερ, Πνεμα σοφας, Πνεμα συνσεως, γαθν, εθς, νοερν, γεμονεον καθαρον τ πτασματα, Θες κα θεοποιον, πρ, κ πυρς προϊν, λαλον, νεργον, διαιρον τ χαρσματα· δι’ ο Προφται παντες, κα Θεο πστολοι, μετ Μαρτρων στφθησαν. Ξνον κουσμα, ξνον θαμα, πρ διαιρομενον ες νομς χαρισμτων.

Το Πνεύμα το Άγιον είναι φως και ζωή, είναι μια νοερή ζωντανή πηγή, είναι το Πνεύμα της σοφίας, το Πνεύμα της συνέσεως, είναι αγαθό, ευθές, νοερό, είναι αυτό που μας οδηγεί και καθαρίζει τις αμαρτίες μας, είναι Θεός και μας κάνει κι εμάς θεούς, είναι φωτιά, που από φωτιά προέρχεται, λαλεί μέσα μας, ενεργεί, μας μοιράζει τα χαρίσματα. Διά του Αγίου Πνεύματος όλοι οι Προφήτες και οι Απόστολοι του Θεού μαζί με τους Μάρτυρες στεφανώθηκαν. Είναι παράξενο άκουσμα, είναι παράξενο θέαμα, φωτιά που διαιρείται και μοιράζει θεϊκά δώρα.

Δξα… Κα νν … χος πλ. β’

Βασιλε ορνιε, Παρκλητε, τ Πνεμα τς ληθεας, πανταχο παρν, κα τ πντα πληρν, θησαυρς τν γαθν, κα ζως χορηγς, λθ, κα σκνωσον ν μν, κα καθρισον μς π πσης κηλδος, κα σσον γαθ τς ψυχς μν.

Ουράνιε Βασιλιά, Παρηγορητά, το Πνεύμα της Αλήθειας, εσύ που είσαι παντού και πληροίς τα πάντα (γεμίζεις), εσύ που είσαι ο θησαυρός όλων των αγαθών και ο χορηγός της ζωής, έλα και σκήνωσε μέσα μας και καθάρισέ μας από κάθε κηλίδα, και σώσε αγαθέ τις ψυχές μας.

Κοινοποίηση άρθρου:
Κατηγορία: Υμνολογία

Σχετικά άρθρα