Μενού Κλείσιμο

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος το δώρο του Θεού στους γονείς του και στην ανθρωπότητα

Δώρο του Θεού ήταν ο Ιωάννης στους γονείς του. Αλλά και κάθε παιδί είναι δώρο του Θεού. Όχι μόνο εκείνα που αποκτώνται έπειτα από μακρά ατεκνία, αλλά και όλα όσα γεννιούνται φυσιολογικά στον κατάλληλο καιρό. Ο Θεός είναι ο δημιουργός. Αυτός δίνει στους συζύγους «δύναμιν εις καταβολήν σπέρματος» (Εβρ.ια΄11). Οι σύζυγοι όμως είναι τα όργανα του Θεού για τον πολλαπλασιασμό και την διαιώνιση του ανθρωπίνου γένους. Ο Θεός θα μπορούσε να φέρει στον κόσμο όλους τους ανθρώπους με μόνη τη δύναμή Του, όπως έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Θέλησε όμως να δώσει στους ανθρώπους την τιμή και τη χαρά να γίνονται συνδημιουργοί. Ας ευχαριστούν λοιπόν και ας δοξάζουν τον Θεό οι σύζυγοι για τα παιδιά που τους χαρίζει. Ας λένε σαν τον προφήτη: «Ιδού εγώ και τα παιδία ά μοι έδωκεν ο Θεός» (Ησ.η’ 18). Και ας τον παρακαλούν να τους φωτίζει και να τους καθοδηγεί στην διαπαιδαγώγησή τους και να προστατεύει τα παιδιά από κάθε κίνδυνο και από ηθικά ολισθήματα και παρεκτροπές της νεότητας, ώστε να γίνουν αληθινά «τέκνα Θεού». Τότε θα είναι μεγάλη η χαρά και αγαλλίαση των γονέων.

Π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη «Ομιλίες στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο»

Κοινοποίηση άρθρου:
Κατηγορία: Περι γάμου, Το νόημα των εορτών

Σχετικά άρθρα