Μενού Κλείσιμο

Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Λατρεία ~ Οι Ώρες (Τρίτο μέρος)

5.-Οι Ώρες. Είναι τέσσερις σύντομες ακολουθίες, οι οποίες ονομάζονται Πρώτη, Τρίτη, Έκτη και Ενάτη και αντιστοιχούν στις ώρες 1η, 3η 6η και 9η της ημέρας κατά τον ιουδαϊκό υπολογισμό, δηλαδή στην 7ηπ.μ. 9ηπ.μ., 12 μεσημβρινή και 9η μ.μ. κατά τον σημερινό υπολογισμό. Η Α΄ Ώρα είναι, όπως και ο Όρθρος, πρωινή προσευχή και αίτηση του Θείου φωτισμού. Η Γ΄ αναφέρεται στην κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, η ΣΤ΄ στην Σταύρωση και η Θ΄ στον θάνατο του Κυρίου μας, γεγονότα τα οποία συνέβησαν κατά τις ώρες αυτές. Με την Θ΄ Ώρα κλείνει ο κύκλος των ακολουθιών κάθε ημέρας, για να αρχίσει ευθύς αμέσως με τον Εσπερινό η νέα εκκλησιαστική ημέρα. Οι Ώρες είναι σύντομες ακολουθίες και ελάχιστες παραλλαγές παρουσιάζουν κατά τις διάφορες ημέρες. Στις παραμονές όμως των Χριστουγέννων και των Θεοφανείων και την Μεγάλη Παρασκευή προστίθενται σε κάθε Ώρα ειδικοί ύμνοι αναφερόμενοι στην επικείμενη εορτή, Προφητεία, Απόστολος και Ευαγγέλιο. Οι Ώρες αυτές ονομάζονται Μεγάλες ή Βασιλικές.

Όλες οι ανωτέρω ακολουθίες τελούνται καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στις μονές. Στους ενοριακούς ναούς όμως δεν είναι δυνατή η πλήρης τέλεσή τους. Γι’ αυτό καθημερινά τελούνται μόνο ο Εσπερινός και ο Όρθρος. Κι εδώ γίνονται συντμήσεις και μεταθέσεις, ώστε να προσαρμόζονται στις συνθήκες των ενοριών και των Χριστιανών οι οποίοι ζουν στον κόσμο. Κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή ωστόσο τελούνται και οι Ώρες και το Απόδειπνο. Το Μεσονυκτικό συνήθως τελείται μόνο τις Κυριακές πριν από τον Όρθρο.

Οι ιερές ακολουθίες συνήθως τελούνται με την συμμετοχή ιερέως, ο οποίος κάνει την έναρξη και την απόλυση, αναγινώσκει τις ευχές και απευθύνει τις ευλογίες. Οι ακολουθίες ωστόσο του νυχθημέρου είναι δυνατόν να τελεσθούν και χωρίς ιερέα, από διάκονο, ή μοναχό ή και λαϊκό. Στην περίπτωση αυτή η έναρξη γίνεται με το «Δι’ ευχών των αγίων πατέρων ημών…» ή με το «Εις το όνομα του Πατρός…», οι προτροπές του διακόνου και του ιερέως και οι ευλογίες παραλείπονται και η επισφράγιση γίνεται πάλι με το «Δι’ ευχών…» ή με το «Διά πρεσβειών της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των αγίων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς».

(Συνεχίζεται)

Για να ωφεληθούν  περισσότερες ψυχές χρειαζόμαστε τη δική σας βοήθεια. Για να βοηθήσετε πατήστε εδώ

Διαβάστε το Πρώτο μέρος

Διαβάστε το Δεύτερο μέρος

Κοινοποίηση άρθρου:
Κατηγορία: Εισαγωγή στην ορθόδοξη θεία λατρεία

Σχετικά άρθρα